Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja II grupy uczestników projektu "Silna i zdrowa rodzina"

Utworzono dnia 06.04.2018
Czcionka:

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie informuje, że od kwietnia 2018 roku rozpoczyna się II rekrutacja do projektu „Silna i zdrowa rodzina”.

Wsparciem zostanie objętych 30 osób oraz ich najbliższe otoczenie. Poszukujemy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym spowodowanym więcej niż jedną przesłanką, tj.:

  1. osób borykających się z problemami uzależnień i współuzależnionych,
  2.  osób niewydolnych wychowawczo,
  3. osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  4. osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi,
  5.  osób długotrwale bezrobotnych objętych 3 profilem w Powiatowym Urzędzie Pracy
  6. Osób korzystających z banku żywności.

Beneficjentem  może  być  osoba w wieku 14 -70 lat (klient oraz jego rodzina, najbliższe otoczenie).

Celem projektu jest ułatwienie osobom i rodzinom w kryzysie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, wsparcie rodzin dysfunkcyjnych, propagowanie postaw społecznych, wyrównywanie szans osobom niepełnosprawnym.

Cele będą realizowane m.in. poprzez:

  1. Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego (psychologa, psychiatry dziecięcego, terapeuty uzależnień itp.);
  2. Wsparcie pedagoga środowiskowego i pracownika socjalnego;
  3. Zapewnienie szkoleń dla rodziców i opiekunów, w tym opiekunów zastępczych;
  4. Organizacje spotkań i wyjazdów integracyjno – terapeutycznych.

Planowanymi efektami projektu są:

  1. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców powiatu węgorzewskiego,
  2. Poprawa funkcjonowania w społeczeństwie i w rodzinie osób objętych projektem,
  3. Pogłębienie odpowiedzialności za samych siebie, samoakceptacja i akceptacja innych, wzrost pewności siebie, asertywne wyrażanie swoich uczuć i myśli,
  4. Wzrost wiary we własne możliwości, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przejawiające się wzrostem ambicji życiowych,
  5. Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenia go do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Węgorzewie, ul. Gen. J. Bema 16a; 11-600 Węgorzewo.

 

UWAGA: Rekrutacja II edycji projektu trwa od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 06.04.2018, 10:06

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 5

W poprzednim tygodniu: 45

W tym miesiącu: 136

W poprzednim miesiącu: 244

Wszystkich: 3950