Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Czcionka:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie wykonuje zadania Powiatu Węgorzewskiego wynikające z :

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1445 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku. poz. 163),

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 roku poz. 575.),

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390),

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 )

oraz innych ustaw, rozporządzeń i aktów prawnych zarówno krajowych, jak i jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Węgorzewskiego.

Ponadto zadania powiatowej pomocy społecznej i powiatowego Centrum Pomocy rodzinie określone są w :

► Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie węgorzewskim na lata 2016-2023,

► Powiatowym programie na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych na lata 2014-2018,

► Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w powiecie węgorzewskim na lata 2016-2020 oraz

► Programie rozwoju pieczy zastępczej w powiecie węgorzewskim na lata 2015-2017.

Zadania, które wykonuje PCPR w Węgorzewie można podzielić na:

I. POMOC DZIECKU I RODZINIE- PIECZA ZASTĘPCZA

II.POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

III. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

REALIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Utrzymanie Punktu Interwencji Kryzysowej i mieszkania chronionego dla ofiar przemocy. Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego „Partner” dla sprawców przemocy.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny