Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POWIATOWY DOM SAMOPOMOCY

Czcionka:

Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie jest jednostką wsparcia dziennego, przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, chorych psychicznie oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

Jednostka działa jako rządowe zadanie zlecone w ramach działań w ochronie zdrowia psychicznego z dotacji przekazywanej przez Wojewodę. Podstawą funkcjonowania finansowego jest dotacja, która wynosiła przez 10 miesięcy 1 tys. zł miesięcznie na jednego mieszkańca (co daje kwotę 320 tys.zł) i zwiększoną do 1.200 zł w miesiącach listopad-grudzień (76.800), co razem daje 396.800 zł.

Statutowa liczba uczestników – 32 osoby. Jedna osoba uczestniczy dodatkowo.

Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód ten przekracza 250 % odpowiedniego kryterium tj:

·        dla osoby  samotnie gospodarującej 1 322,50 zł/m-c,

·        dla osoby w rodzinie 1 140,00 zł/m-c.

W 2014 r. PCPR w Węgorzewie ustalił miesięczną odpłatność z tytułu korzystania z usług świadczonych przez PDS w Węgorzewie 3 osobom, których dochody przekraczały ustalone kryterium, a 30 osobom wystawiono decyzje zwalniające z odpłatności, ponieważ dochód ich nie przekraczał 250 % odpowiedniego kryterium. Decyzje ustalające i zwalniające z odpłatności zostały wystawione na podstawie przeprowadzonych wywiadów środowiskowych z uczestnikami PDS-u.

Zgodnie z art.112 ust.8 Ustawy o pomocy społecznej Starosta przy pomocy PCPR sprawuje nadzór nad powyższymi placówkami. Są one corocznie poddawane kontroli. Kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Działają one prawidłowo i zapewniają właściwy poziom usług, pomocy i wsparcia.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny