Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTYWNY SAMORZĄD

Czcionka:

Powiat Węgorzewski realizuje program AKTYWNY SAMORZĄD,

finansowany ze środków PFRON,

udzielając dofinansowania osobom niepełnosprawnym.
 

Celem jest pomoc w wyeliminowaniu lub zmniejszeniu barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, zaprasza osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, aktywne zawodowo do ubiegania się o dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego programu.

W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania (Moduł I) do:

  1. Zakupu oprzyrządowania samochodu lub/i uzyskania prawa jazdy,
  2. Zakupu sprzętu elektronicznego lub/i jego elementów, oprogramowania oraz szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  3. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz w zakupie i w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, jak również pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, lub oprzyrządowania  elektrycznego do wózka ręcznego,
  4. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego
    w żłobku lub przedszkolu.

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W 2019 ROKU UPŁYWA:

- w przypadku Modułu I w dniu 31 sierpnia

- w przypadku Modułu II w dniu 10 października (semestr zimowy)

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr telefonu  087 427 06 40

oraz w siedzibie PCPR w Węgorzewie ul. Gen. J. Bema 16A, pok. 1.

AKTUALNOŚCI:

Aktywny Samorząd 2019 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Utworzono dnia 28.08.2019

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PFRON zgodnie z uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął  zmodyfikowany dokument pt."Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku".

czytaj dalej na temat: Aktywny Samorząd 2019 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

ZAŁĄCZNIKI:

								

MODUŁ II - Wniosek edukacja

Utworzono dnia 06.09.2019, 10:37

Zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki

Utworzono dnia 06.09.2019, 10:39

Aktywny Samorząd MODUŁ II - edukacja

MODUŁ I - Wniosek o dofinansowanie dziecka/podopiecznego

Utworzono dnia 28.08.2019, 10:01

/wniosek podstawowy/

MODUŁ I - Wniosek o dofinansowanie osoby dorosłej

Utworzono dnia 28.08.2019, 10:00

/wniosek podstawowy/

MODUŁ I - Obszar A zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:35

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar A zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu ruchu)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:36

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar A zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:36

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar A zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:37

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar B zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:37

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar B zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (pomoc udzielana w obszarze B)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:41

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar B zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dysfunkcją wzroku)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:42

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar B zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:43

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar B zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego (pomoc udzielona z Zadaniu 1, 3 lub 4)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:43

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar C zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Utworzono dnia 28.08.2019, 10:04

MODUŁ I - Obszar C zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:44

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar C zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:44

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar C zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:47

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar C zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (dysfunkcja narządu ruchu, powodująca problemy w samodzielnym przemieszczeniu się)

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:48

/wkładka do wniosku podstawowego/

MODUŁ I - Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Utworzono dnia 06.05.2019, 14:48

/wkładka do wniosku podstawowego/

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU

Utworzono dnia 06.05.2019, 12:03

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku (A4)

Utworzono dnia 29.04.2019, 08:32

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku (B1+ C1)

Utworzono dnia 29.04.2019, 08:34

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku (B1)

Utworzono dnia 29.04.2019, 08:35

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku (B3)

Utworzono dnia 29.04.2019, 08:33

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku (B4)

Utworzono dnia 29.04.2019, 08:30

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku (C1)

Utworzono dnia 28.08.2019, 10:06

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE wydane do wniosku (C5)

Utworzono dnia 29.04.2019, 08:24

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu "Aktywny Samorząd" - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3

Utworzono dnia 06.05.2019, 15:13

wzór nr 9-C3_O

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu "Aktywny Samorząd" - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4

Utworzono dnia 06.05.2019, 15:01

wzór nr 10-C4_O

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny